Moss Swingclub

Velkommen til Moss SwingClub

Vi ønske dere alle hjertelig velkommen til våre dansekvelder.


Vi har permanente lokaler for Moss Swingclub. Det er ikke hvilke som helst av lokaler heller, det er mer "rosina i pølsa" i hele Moss. Det godt kjente Rundhuset i Moss, brukt til en rekke selskapeligheter i en årrekke, er nå permanente lokaler for Moss Swingclub.

Parkering kan skje langs vei opp til Rundhuset, men vi oppfordrer de med fysiske utfordringer eller som av andre grunner grunner er de som benytter denne muligheten. De øvrige av oss, bes fortsatt om å benytte Myra som parkeringsplass.

Medlemskap i Moss-Swing Club koster kroner 200,-. Er du medlem får du billigere inngang på våre danse kvelder samt medlemspris på våre arrangement. Vi minner om at betalt medlemskontingent også er et krav for å ha stemmerett på vårt kommende årsmøte den 14.februar, og at den må være innbetalt senest 14.januar for å være gyldig! (Ytterliggere informasjon kommer senere) Vi ønsker alle nye og gamle dansevenner velkommen som medlemmer og gleder oss til et nytt spennende danseår! Hilsen alle oss i Moss Swingclub.


Rundhuset i Nesparken, Moss. Klubbens nye faste lokaler.

Her finner du kart over veier å gå fra parkering på Myra