Moss-Swingclub

Styre og komiteer i Moss-Swingclub

Leder

Lene Tenjum

Nestleder

Bård Kjølsund
Sekretær

Mary-Ann Pedersen

Kasserer

Unni Liss Bakke

Styremedlem

Lisa Marie Sveen Andresen

Varamedlem

Jan Egil Henriksen

Varamedlem

Anett KjøniksenValgkomité
Leder
Frank Jensen

Medlem
Heidi Ottesen

Medlem
Anita Kjellevand Hegg

Varamedlem
Tina Schrøder Lien