Moss-Swingclub

Styre og komiteer i Moss-Swingclub

Leder

Lene Tenjum

Nestleder

B√•rd Kj√łlsund
Sekretær

Mary-Ann Pedersen

Kasserer

Unni Liss Bakke

Styremedlem

Lisa Marie Sveen Andresen

Varamedlem

Jan Egil Henriksen

Varamedlem

Anett Kj√łniksenValgkomité
Leder
Frank Jensen

Medlem
Heidi Ottesen

Medlem
Anita Kjellevand Hegg

Varamedlem
Tina Schr√łder Lien